Pengikut Blog Panglima

Translate

Video Pilihan

17 Oktober 2011

Mesti Baca : Kenapa Mesir Tidak Laksana Hudud Dihurai Muftinya Syeikh Ali Jumaat 5 Tahun Lepas !!!

Dalam memperkatakan tentang perlaksanaan hudud, satu perkara asas mesti dimaklumi semua pihak, iaitu Syariat Islam telah meletakkan beberapa syarat yang perlu ada sebelum sesebuah negara melaksanakan hudud. Justeru, apabila dikatakan ‘suasana semasa tidak kondusif bagi perlaksanaan hudud’, ia bermakna syarat-syarat perlaksanaan hudud itu belum mengcukupi. 


Kenyataan ini sama sekali tidak bermaksud hukum hudud itu sendiri ada kelemahan atau kecacatan, sehingga ia tidak boleh dilaksanakan dalam suasana semasa. Hukum hudud adalah sempurna dan lengkap. Cuma suasana semasa tidak memiliki syarat yang ditetapkan yang membolehkan ia dilaksanakan. 

Ringkasnya, kenyataan ‘suasana semasa tidak kondusif bagi perlaksanaan hudud’, bukan mempertikaikan kesempurnaannya dan kewajipan melaksanakannya. Ia sebaliknya berkenaan ‘ketidaksempurnaan’ suasana semasa. Iaitu tidak memiliki syarat yang ditetapkan bagi membolehkan hukum itu dilaksanakan. 

Antara syarat tersebut ialah kewujudan saksi-saksi yang berwibawa. 

Bagi mensabitkan jenayah hudud (zina, qazaf, minum arak, mencuri, hirabah dan kesalahan murtad), saksi yang bersifat adil (‘adalah) diperlukan. Saksi yang adil didefinisikan sebagai, antaranya ‘seorang Islam yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil, bersikap baik dan bersopan santun (chivalry), dan boleh dipercayai ketika marah. Dengan makna tidak melampau batas dalam tindak tanduknya ketika marah (Rujuk Feqh al-Manhaji, jld. 3, ms.569) 

Ketiadaan saksi yang memenuhi piawaian yang dinyatakan, akan mengakibatkan hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan. 

Zaman ketiadaan saksi 

Persoalannya di sini, wujudkah saksi-saksi seperti yang dinyatakan pada masa sekarang? Jika diambil kira kenyataan sesetengah ulama dahulu kala, boleh dikatakan kita mempunyai jawapan yang hampir pasti bagi persoalan ini. 

Dalam karyanya, Nisywarul Muhadharah, Al-Qadhi Al-Tanukhi (356-446 Hijrah) ada memperkatakan tentang realiti manusia di zaman beliau dan zaman sebelumnya. Beliau mencatatkan dalam karyanya itu, “sesungguhnya hakim [pada zaman sebelum ini], ketika memasuki sesuatu tempat atau kampung, dia [boleh] menemui 40 orang saksi yang kita perakui [kewibawaan mereka] dari segi ‘adalah (sifat adil) dan ketepatan (accuracy). [Tapi] sekarang, [iaitu pada zaman beliau] seseorang hakim, apabila memasuki sesebuah negeri, dia tidak [dapat] menemui melainkan seorang atau dua orang [yang layak menjadi] saksi”. 

Demikian realiti manusia pada zaman Al-Tanukhi, iaitu sekitar 980 tahun yang lampau. Jika pada zaman beliau tidak boleh ditemui melainkan 1 atau 2 orang yang layak menjadi saksi bagi mensabitkan kes-kes hudud, maka apakah pada zaman kini-yang disifatkan sebagai akhir zaman yang penuh dengan kerosakan-saksi yang memenuhi piawaian yang ditetapkan syarak itu, mudah didapati? 

Jawapannya ada pada Mufti Mesir yang diperakui kemantapan ilmu dan kewarakannya, Al-Allamah Syaikh Ali Jum’ah (juga ditulis sebagai Ali Gomaa). 

gambar Mufti Syeikh Ali Jum'ah Mufti Mesir

Setelah menukilkan kata-kata Al-Tanukhi diatas, Syaikh Ali Jum’ah dengan jelas menyatakan bahawa, “zaman kita secara umumnya, boleh disifatkan sebagai [zaman] yang kehilangan kesaksian [saksi-saksi yang berwibawa]”. 


Dalam erti kata lain, zaman ini ialah zaman dimana kita sudah kehilangan saksi-saksi yang berwibawa pada nilaian syarak, yang boleh diterima kesaksian mereka dalam perbicaraan membabitkan kes-kes hudud. Dalam realiti Negara Mesir, fenomena ketiadaan syarat yang mencukupi bagi melaksanakan hudud, sebenarnya telah lama berlaku, iaitu sejak sekitar 1000 (seribu) tahun yang lampau. Ini dinyatakan sendiri oleh Syaikh Ali Jum’ah. 

Oleh sebab itu, jelas beliau, Negara Mesir, sejak lebih kurang 1000 (seribu) tahun yang lampau, tidak pernah melaksanakan hudud disebabkan fenomena yang dinyatakan. 

Hudud bukan keutamaan 

Oleh kerana zaman kini tidak memiliki ‘kelayakan’ untuk melaksanakan hudud, antaranya kerana tidak memiliki saksi-saksi yang berwibawa, maka menurut Mufti Mesir ini lagi, persoalan hudud bukan sesuatu yang mendesak dan bukan suatu keutamaan. 

Lebih dari itu, menurut beliau, membangkitkan isu hudud pada masa sekarang (iaitu tahun 2006, tahun beliau menyatakan pandangan) mendatangkan mudarat dan tidak memberi manfaat. 


Sebagai penutup, perlu dinyatakan di sini, Syaikh Ali Jum’ah tidak menyatakan secara jelas bahawa zaman kini tidak kondusif bagi perlaksanaan hudud, seperti yang terpapar pada tajuk tulisan ini. Tajuk itu sebaliknya adalah rumusan dan kesimpulan penulis daripada dua kenyataan beliau. 

Pertama, beliau menegaskan bahawa zaman kini boleh disifatkan sebagai zaman yang ketiadaan saksi yang boleh diterima bagi mensabitkan hukum hudud (seperti yang telah dinyatakan); dan kedua, beliau menyifatkan zaman ini sebagai zaman syubhah (penuh keraguan). Manakala prinsip yang terpakai dalam hukum hudud ialah ‘hukuman hudud diabaikan disebabkan kewujudan syubhah’. 

Prinsip ini diambil daripada sabda Nabi s.a.w yang bermaksud, ‘abaikanlah [hukuman] hudud dengan sebab [adanya] syubhah’. Jika demikianlah keadaan zaman kini menurut kaca mata Syaikh Ali Jum’ah, maka bolehlah disimpulkan, perlaksanaan hukum hudud pada zaman kini tidak kondusif disebabkan dua sebab yang dinyatakan. 

Pandangan beliau ini secara tidak langsung memberi ‘signal’ amaran kepada semua pihak, agar tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman ke atas mana-mana pihak yang tidak sependapat dengan mereka dalam soal perlaksanaan hudud. Laman rasmi Mufti Syeikh Ali Jum'ah klik sini http://www.aligomaa.net/


Antara penulisan dan juga Salasilah Guru beliau ( info Wikipedia ) :

His published works include in alphabetical order:
 1. ‘Alaqah Usul al-Fiqh bil al-Falsafah
 2. Aliyat al-Ijtihad
 3. Athr Dhihab al-Mahal fi al-Hukm
 4. al-Bayan
 5. al-Hukm al-Shar’i
 6. al-Ijma’ ‘ind al-Usuliyyin
 7. al-Imam al-Shafi’i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyyah
 8. al-Imam al-Bukhari
 9. al-Kalim al-Tayyib vol. 1
 10. al-Kalim al-Tayyib vol. 2
 11. Mabahith al-Amr ‘ind al-Usuliyyin
 12. al-Madkhal ila Darasah al-Madhahib al-Fiqhiyyah
 13. al-Mar’ah fi al-Hadarah al-Islamiyyah
 14. al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq ‘ala Tarif al-Qiyas
 15. al-Nadhariyyat al-Usuliyyah wa Madkhal li Darasah ‘Ilm al-Usul
 16. al-Naskh ‘ind al-Usuliyyin
 17. Qadiyah Tajdid Usul al-Fiqh
 18. al-Qiyas ‘ind al-Usuliyyin
 19. al-Ru’yah wa Hujiyyatiha al-Usuliyyah
 20. Simat al-Asr
 21. Taqyid al-Mubah
 22. al-Tariq ila al-Turath al-Islami


Teachers

His sheikhs and teachers include in alphebetical order:
 1. ‘Abd al-Hafidh al-Tijani
 2. ‘Abd al-Hakim ‘Abd al-Latif
 3. ‘Abd al-Hamid Mayhub
 4. Ahmad Jabir al-Yamani
 5. ‘Abd al-Jalil al-Qaranshawi
 6. Ahmad Hammadah al-Shafi’i
 7. Ahmad Mursi
 8. ‘Ali Ahmad Mar’i
 9. Hasan Ahmad Mar’i
 10. al-Husayni Yusuf al-Shaykh
 11. Ibrahim Abu al-Khashab
 12. ‘Iwad Allah al-Hijazi
 13. ‘Iwad al-Zabidi
 14. Ismail Sadiq al-’Adwi
 15. Ismail al-Zayn al-Yamani
 16. Jad al-Haqq ‘Ali Jad al-Haqq
 17. Jad al-Rabb Ramadan
 18. Muhammad Abu Nur Zuhayr
 19. Muhammad Alawi al-Maliki
 20. Muhammad Ismail al-Hamadani
 21. Muhammad Mahmud Farghali
 22. Muhammad Shams al-Din al-Mantiqi
 23. Muhammad Zaki Ibrahin
 24. Sha’ban Muhammad Ismail
 25. Said ‘Abd Allah al-Lajhi
 26. al-Sayiid Salih ‘Iwad
 27. Salih al-Ja’fari
 28. Yasin al-Fidani
Pesanan : satu group fb baru nama 'Facebooker 1Malaysia' telah diwujudkan oleh Panglima pada 6.6.2011. Sasaran 1 Juta sebelum 13 Julai 2012. Sila klik di sini http://on.fb.me/kFnvGS untuk join dan mohon jasa baik anda untuk disebar kepada kawan2 Fb anda. Terima kasih

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

nk tnye admin kalau xtahu cari hujahnya sharekn kalau cmtu bile lg hudud boleh dilaksanakan, tggu kiamat sdh dkt?? sbb wajib laksanakn hudud..skan tgk pemerintah cegah kemungkarn or galakkn. celik mata ati jgn emosional nk tegakkn agama Allah

Cari Blog Ini

Translate