Pengikut Blog Panglima

04 Disember 2013

Kenapa Hamas Minta Bantuan @NajibRazak Bukan @Anwaribrahim ?


Perhimpunan Agong UMNO kali ini menyaksikan kehadirankedua-dua wakil Hamas dan Fatah sebagai pemerhati.  KhalidMeshaalpemimpin Hamas secara terbuka meminta UMNOmenjadi perantara dalam rundingan damai antara Hamas danFatah di Palestine. 

 

Selain usaha perdamaian, Malaysia juga akan membantu darisegi pembangunan di Gaza dan Rafah selain menawarkanbiasiswa kepada pelajar Palestine menyambung pelajaran di sini.

 

Malaysia terkenal dengan misi-misi keamanan dan telahbeberapa kali menjadi orang tengah bagi rundingan damaipihak-pihak yang bertelagah.  Justerupermintaan Hamasbukanlah sesuatu yang mengejutkan

 

Bagaimanapunhakikat bahawa kedua-dua pihak Hamas danFatah turut mengiktiraf dan mempercayai UMNO untukmembantu Palestine, meletakkan UMNO di kelasnya tersendiridalam parti-parti politik di seluruh negara Islam.   

 

Sebelum iniDato' Seri Najib telah dijemput ke Palestine untukmembantu usaha damai di sana dan kunjungan Perdana Menterike negara yang sedang bergolak itu telah dipandang sinis olehpembangkang.  Namundengan kehadiran wakil Hamas danFatah ke Perhimpunan Agong UMNO telah membuatpembangkang terkancing gigi

 

Selama inipihak pembangkang cuba menggambarkan bahawapemimpin mereka lebih diterima di negara Islam.  Justeru,mereka pernah mengubahsuai gambar senarai Ulama yangberpengaruh di dunia dengan menempelkan gambar Hadi Awangsebagai salah seorang darinya.  Pembangkang juga berbanggaapabila Anwar diiktiraf oleh barat sebagai pemimpin Islam yangberpengaruhberpandangan jauh dan terbuka

 

Malang bagi pembangkang kerana terpaksa berbangga denganpenipuan sendiri dan juga pengiktirafan oleh musuh Islam. 

 

Jika benar Anwar merupakan pemimpin Islam tersohormakakenapakah bukan beliau yang menjadi rujukan Hamas dan Fatahiaitu masalah 'azaliumat Islam?  Kenapakah UMNO dan Dato' Seri Najib yang menjadi rujukan mereka untuk menyelesaikankonflik di sana

 

Walaupun sudah beberapa kali UMNO bertukar Presiden,namun kedudukan UMNO di mata negara-negara Islam kekaltinggi dan dihormati.  Biarpun Tun Mahathir di kecam sebagaiFiraun dan biarpun Dato' Seri Najib dikutuk sebagai sekular,namun kedua mereka merupakan antara personaliti yangmembawa harapan kepada umat Islam. 

 

Pengiktirafan terhadap UMNO sekali gus bermakna bahawaAnwar Ibrahim, mahupun PAS tidak lagi mampu memperdayasesiapa

 

Seluruh dunia Islam tahu bahawa Anwar adalah alat zionismanakala PAS pula adalah alat  kepada Anwar semata-mataTugas Anwar di rantau ini ialah untuk menyatukan kita dibawah payung zionis

 

Tugas Dato' Seri Najib adalah untuk menghalang Anwar danmembantu menangani orang-orang seperti beliau yang pastinya turut wujud di Palestine. 


Kiriman email 

Sent from my iPhone
Catat Ulasan