Pengikut Blog Panglima

14 September 2013

34 'Touch Point' Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (MPEB) Oleh PM @NajibRazak Pagi Tadi


  
34 TOUCH POINTS
MAJLIS PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA

JABATAN PERDANA MENTERI
14 SEPTEMBER 2013

www.pmo.gov.my
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fokus Pemerkasaan Pertama : MENDAYA MODAL INSAN BUMIPUTERA

Para 34
1.
Memperbanyakkan Program Latihan Peningkatan Kemahiran

Para 35
2.
Mempergiatkan Program Latihan Semula atau Re-Skilling.

Para 36
3.
Mempergiatkan Skim Latihan 1Malaysia, Program Kebolehpasaran Graduan dan Program Peneraju Skil.

Para 37
4.
Memperluaskan Program Pendidikan Lepas Ijazahmelalui Jabatan Perkhidmatan Awam, MARA dan agensi berkaitan.

Para 38
5.
Program Peneraju Profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)diperluaskan.

Fokus Pemerkasaan Kedua : MEMANTAPKAN PEMILIKAN EKUITI BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT

Para 39
6.
Melancarkan Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) dengan suntikan pelaburan 10 bilion unit saham.

Para 40
7.
Mentransformasikan program Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB) melalui Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS).

Fokus Pemerkasaan Ketiga : MEMPERKUKUH PEMILIKAN ASET BUKAN KEWANGAN BUMIPUTERA

Para 42
8.
Memperkemaskan Yayasan Wakaf MalaysiaPara 43
9.
Memperkukuhkan peranan institusi-institusi hartanah seperti Pelaburan Hartanah Berhad(PHB), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) bagi membangun dan memperoleh hartanah komersil dan industri.

Para 44

10.
Memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik kepada Bumiputera melalui Syarikat Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dan Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) dengan Kerajaan Negeri.

Para 46
11.
Perkukuhkan UDA Corporation untuk membangunkan hartanah.

Para 47
12.
GLC yang terlibat dalam pembangunan hartanah memberi penekanan kepada pembangunan hartanah Bumiputera.

Fokus Pemerkasaan KeempatMEMPERHEBATKAN KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN BUMIPUTERA

Para 48
13.
Memperkuatkan peranan agensi pembangunan usahawan Bumiputera seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, TEKUN Nasional, MARA dan PUNB.

Para 50

14.
Menambah pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak RM300 juta.

Para 51
15.
Menambah pembiayaan pinjaman kepada TEKUN Nasional sebanyak RM700 juta.

Para 52
16.
Mengarahkan kementerian dan agensi mengukuhkan Program Pembangunan Vendor


Para 53
17.
Memastikan jangkamasa kontrak dan konsesi vendor disesuai dengan tempoh bayar balik pinjaman bank.

Para 54
18.
Melonjakkan program VDP di bawah PETRONAS, Tenaga Nasional Berhad (TNB), Telekom Malaysia(TM), Axiata dan United Engineers (Malaysia)Berhad (UEM)

Para 55
19.
Ketua Pegawai Eksekutif GLC menetapkan sasaran penyertaan Bumiputera sebagai KPI.

Para 56
20.
Program VDP PETRONAS RM20 bilion setahun dan 22 skop kerja untuk Bumiputera.

Para 58
21.
GLC dan GLIC menerajui usaha mengwujudkan konsortium syarikat Bumiputera dalam sektor rangkaian perbekalan.

Para 59
22.
Mempergiatkan program penswastaanperkhidmatan Kerajaan secara terpilih

Para 60
23.
Memperluaskan dasar carve out.

Para 62
24.
Membina satu komuniti baru entrepreneurBumiputera.

Para 63
25.
Memperkenalkan Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB).


Fokus Pemerkasaan KelimaMEMANTAPKAN EKOSISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
Para 66
26.
Mewujudkan ekosistem penyampaian perkhidmatan yang cekap, komprehensif dan konstraktif

Para 67
27.
Mewujudkan Unit Pembangunan Bumiputera (UPB) di semua kementerian.

Para 79
28.
Meningkatkan enrolmen pelajar UiTM kepada 250,000 menjelang 2020.

29.
Menubuhkan beberapa kampus baru UiTM.

Para 80
30.
Menubuhkan dana pendidikan MARA berjumlah RM1 bilion.

Para 81
31.
Membestarikan TERAJU

Para 82
32.
Mewujudkan komuniti entreprenuer Bumiputera.

33.
Meletakkan INSKEN dan SUPERB di bawah TERAJU

Para 83
34.
Menubuhkan Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB bagi menggantikan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera


1

Catat Ulasan