Pengikut Blog Panglima

20 Januari 2017

Skim kutu: Taa'wun atau Gharar? - Rencana - Sinar Harian

Permainan kutu di haruskan berdasarkan:

  • Jumlah yang disumbangkan/disimpan oleh setiap ahli adalah sama.
  • Jumlah diterima adalah sama dalam kalangan ahli.
  • Wujudnya sistem penerimaan jumlah wang yang disumbangkan secara giliran serta adil dan disepakati dalam kalangan ahli.
  • Tidak wujud unsur-unsur riba iaitu tidak terdapat seorang pun yang membayar lebih daripada ahli lain.
  • Tiada unsur gharar ataupun ketidakpastian iaitu tarikh ataupun masa penerimaan jumlah wang yang disimpan oleh ahli akan diberikan kepada ahli mengikut masa dan tarikh yang telah dipersetujui melalui musyawarah (persetujuan bersama mengikut sistem giliran).
http://www.sinarharian.com.my/mobile/rencana/skim-kutu-taa-wun-atau-gharar-1.214373


Sent from my iPhone
Catat Ulasan